Клипове за дискови брани

 

 

 

1 - Дискова Брана Х образна

2 - Дискова Брана V образна                   

 

3 - Дискова Брана V образна тежък тип

4 - Дискова Брана V образна - сгъваем                     

 

5 - Дискова Брана Х образна - прикачна