Клипове за плугове, каналокопатели и загърлячи

 

 

 

 

 1- Обръщателен плуг                                

       

2- Градински плуг

3- Каналокопател                                    

       

4- Комбиниран каналокопател

5- Загърляч                                                

       

6- Дисков плуг