Услуги

Повече от 75 години нашата организация предоставя услуги 

в селскостопанския сектор,а от 1950 година 

започнапроизводството на селскостопански машини и 

оборудванеЗа всичките тези годиниразвитието на 

световните технологии втози отрасъл намери своето 

отражение и в нашето производство.

 

От 1985 година беше пуснато производство на стоманени 

комплектоващи детайли и винтови съединенияТова 

обезпечинезависимост на доставчиците и повишение 

качеството на произвежданата продукция. Два завода 

с площ 20 000м2 и 50000м2, с численост на работещия 

персонал 500 човекапроизвеждат до 50 000 броя 

обурудване (преди всичко тракторниплугове).

 

Около 350 филиала обезпечават 75% от потребностите 

на Турция от обикновени плугове и до 95% от обръщателни 

плугове. Считаме за чест обезпечаването на доставки за 

земеделците на световния и вътрешния пазар на Турция

с повече от 700 000 единици продукция от компанията АЛПЛЕР.