за нас - Агро Магазин - Резервни части за земеделска техника

ЗА НАС

banner

Нима Агро ЕООД 

е официален представител 

за България на турската 

фирма "Алплер

производител 

нависококачествени 

селскостопански 

машини и обурудване.

 

Фирма Алплер е създадена през 1926г. и със своята 80- годишна 

история е доказалаче е надежден партньор. В момента фирма 

Алплер изнася своята продукция в 28 страни от АзияЕвропа

Африка и Южна Америка.

 

Характерно за фирмата е , че производството е 

серийно и всички елементи на машините

включително и крепежните сепроизвеждат във 

фирматакоето се гарантира качеството 

на продукциятаФирмата е сертифицирана по ISO 9000 -

2000 иСЕ - 96.

 

Повече от 75 години нашата организация предоставя услуги 

в селскостопанския сектор,а от 1950 година 

започнапроизводството на селскостопански машини и 

оборудванеЗа всичките тези годиниразвитието на 

световните технологии втози отрасъл намери своето 

отражение и в нашето производство.

 

От 1985 година беше пуснато производство на стоманени 

комплектоващи детайли и винтови съединенияТова 

обезпечинезависимост на доставчиците и повишение 

качеството на произвежданата продукция. Два завода 

с площ 20 000м2 и 50000м2, с численост на работещия 

персонал 500 човекапроизвеждат до 50 000 броя 

обурудване (преди всичко тракторниплугове).

 

Около 350 филиала обезпечават 75% от потребностите 

на Турция от обикновени плугове и до 95% от обръщателни 

плугове. Считаме за чест обезпечаването на доставки за 

земеделците на световния и вътрешния пазар на Турция

с повече от 700 000 единици продукция от компанията АЛПЛЕР.